Odszkodowania za represje – analiza materiałów, reprezentacja przed Sądami

Odszkodowania za represjeWielu represjonowanych w okresie stalinizmu i komunizmu do dnia dzisiejszego nie zostało zrehabilitowanych. Nasza Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia dla osób represjonowanych oraz ich rodzin za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Analizujemy materiał w sprawie, pomagamy przygotować taki materiał w ramach kontaktu z Instytutem Pamięci Narodowej, doradzamy w jaki sposób i na jakim poziomie ustalić odszkodowanie i zadośćuczynienie, reprezentujemy klientów przed Sądami w ww. celu. Działamy dla Państwa i za Państwo na każdym etapie postępowania. Rozumiemy, że sprawy tego typu mogą być dla Państwa trudne i bolesne.
Mamy pełną świadomość, iż odszkodowanie należne osobie represjonowanej powinno zrekompensować każdy uszczerbek w jej mieniu oraz doznany rozmiar krzywd, gdyż stopień doznanych represji był okrutny, miały one często swoje dalsze skutki majątkowe i niemajątkowe bezpośrednio związane z wykonaniem orzeczenia, internowaniem lub zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem.
Od pewnego czasu Sądy zasądzają znacznie wyższe niż przed laty odszkodowania i zadośćuczynienia, nie tylko na skutek zniesienia górnej granicy odszkodowania za represje, lecz jak oceniamy pod wpływem rozmiaru kierowanych wniosków, orzecznictwa innych Sądów i walki samych uprawnionych. Nasza Kancelaria pomaga uzyskać satysfakcjonującą Państwa rekompensatę.

Przypominamy, iż podstawą roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa o rekompensatę za szkody oraz zadośćuczynienia za krzywdy dla ofiar represji okresu stalinowskiego lub okresu PRL są przepisy ustawy z 23.2.1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, tzw. ustawy lutowej.
Na podstawie tej ustawy może starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie:

  • osoba, wobec których stwierdzono nieważność orzeczenia, o którym mowa w art. 1 ustawy,
  • internowany w związku z wprowadzeniem 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego,
  • osoba, które w okresie od 1 listopada 1982 roku do 28 lutego 1983 roku pełniła czynną służbę wojskową, do której odbycia zostały powołane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego,
  • mieszkająca obecnie bądź w chwili śmierci w Polsce, represjonowana przez radzieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub organy pozasądowe, działające na obecnym terytorium Polski w okresie od 1 lipca 1944 roku do 31 grudnia 1956 roku, za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, jak również
  • dziecko matki pozbawionej wolności, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia, które przebywało wraz z matką w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia lub którego matka w okresie ciąży przebywała w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, również osoby pozostające poza granicami naszego kraju, albowiem szereg formalności możemy wykonać zdalnie, bez Państwa obecności na miejscu, a nawet bez Państwa obecności przed tutejszym Sądem w ramach tzw. pomocy sądowej przez zagraniczny Sąd lub Konsulat.