Przekształcenia spółek

uścisk dłoniZapewniając obsługę prawną klientom biznesowym, nasza Kancelaria zajmuje się m.in. przekształcaniem spółek. Przekształcenie jest dopuszczonym przez polskie prawo procesem transformacji, dzięki któremu można zmienić formę organizacyjną podmiotu, wybierając dla niego optymalne rozwiązanie. Poza przekształceniem można również połączyć kilka odrębnych spółek w jedną lub podzielić spółkę pomiędzy jej wspólników, w czym również wspieramy firmy naszym doświadczeniem i wiedzą. Oferujemy obsługę prawną w zakresie łączenia, podziału oraz przekształcania podmiotów takich jak:

 • spółki jawne,
 • spółki partnerskie,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki komandytowe,
 • spółki akcyjne,
 • spółki komandytowo-akcyjne.

Rola doradztwa w zakresie przekształcania spółek

Każdego roku nasza Kancelaria uczestniczy jako podmiot doradczy w wielu procesach przekształcenia spółek, pomagając przeprowadzić je w bezpieczny i niekłopotliwy dla klientów sposób. Nasza pomoc polega na analizie kwestii prawnych, księgowych i podatkowych związanych ze zmianą formy prawnej oraz oszacowaniu ewentualnego ryzyka, które niesie za sobą transformacja konkretnego podmiotu. Swoim klientom zapewniamy:

 • przeprowadzenie oceny bieżącej kondycji spółki,
 • pomoc w wyznaczeniu celów, które spółka może osiągnąć poprzez transformację,
 • pomoc w wyborze odpowiedniej dla danego podmiotu nowej formy prawnej,
 • opracowanie harmonogramu, według którego przeprowadzony zostanie proces przekształcenia spółki,
 • pomoc w zgromadzeniu i przygotowaniu dokumentów potrzebnych do przekształcenia spółki,
 • koordynację nad wszystkimi działaniami niezbędnymi do realizacji obranego scenariusza transformacji,
 • wsparcie w kontaktach z urzędami i innymi podmiotami w celu reorganizacji spółki.

Procesy związane z przekształcaniem spółek

W Polsce wyróżnia się kilka rodzajów spółek, takich jak spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z o.o. czy spółka akcyjna. Tworzenie spółek wiąże się z koniecznością sporządzenia umowy (statutu). Spółki można jednak nie tylko tworzyć od podstaw, ale przekształcać te istniejące. Fuzja spółek to proces, w wyniku którego dwie lub więcej spółek łączy się w jeden podmiot. Ma ona na celu osiągnięcie korzyści synergicznych, takich jak na przykład obniżenie kosztów. Przejęcia spółek z kolei to proces, w wyniku którego kontrolę nad jednym podmiotem gospodarczym uzyskuje inny podmiot.

Rejestracja spółek to etap, który ma na celu wprowadzenie nowego podmiotu gospodarczego do obrotu prawnego. Proces ten obejmuje zgłoszenie odpowiednich dokumentów do KRS. Nasza Kancelaria zajmuje się zarówno przygotowywaniem wszystkich dokumentów do przekształcenia spółek, jak i obsługi prawnej firm, a także reprezentacją firm w sądzie. Zapraszamy do kontaktu.