Pozbawienie władzy rodzicielskiej – Gdańsk

dziecko przytulające ojcaPozbawienie władzy rodzicielskiej to sytuacja, która może nastąpić w kilku przypadkach. Zwykle dotyczy zaniedbywania obowiązków rodzicielskich wobec dziecka, bądź nadużywania swej władzy, ale również przyczyną pozbawienia władzy rodzicielskiej może być trwała przeszkoda w jej sprawowaniu. Dla przykładu trwała choroba rodzica, wraz z umieszczeniem go w odpowiedniej placówce leczniczej lub długotrwałe przebywanie rodzica w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, może stanowić podstawę pozbawienia władzy rodzicielskiej tego rodzica. Jeszcze inny przykład dotyczy wyjazdu za granicę i braku zainteresowania dzieckiem.

Warto w tym miejscu wyjaśnić czym jest władza rodzicielska. Polski Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nie zawiera definicji władzy rodzicielskiej. W doktrynie przyjmuje się, że władza rodzicielska obejmuje zespół praw i obowiązków rodziców wobec dzieci (np. opieka nad dziećmi, nadzór nad prawidłowym rozwojem duchowym i fizycznym, reprezentowanie i zarządzanie ewentualnym majątkiem dzieci, wychowanie dzieci, alimentacja). Zwykle sprawuje ją bowiem dwoje rodziców względem małoletniego dziecka, a wynika ona z mocy prawa. Władza rodzicielska pozwala więc decydować o sprawach związanych z wychowaniem dziecka, a jej utrata przypieczętowana przez sąd pozbawia rodzica tego przywileju.

Choć pozbawienie władzy rodzicielskiej wydaje się być tragedią dla rodziny, to jednak stanowi niekiedy niezbędny sposób na to, by zapewnić dziecku odpowiedni rozwój.
Zdając sobie sprawę z delikatności sytuacji, jaką jest odebranie prawa do wychowania i decydowania o dziecku, nasza Kancelaria z siedzibą w Gdańsku dołoży wszelkich starań, aby wyjaśnić naszym klientom prawne zawiłości całego procesu.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – Gdańsk. Jak przebiega proces?

Jeśli szukają Państwo specjalistów od pozbawienia władzy rodzicielskiej w Gdańsku, zapraszamy do kontaktu. Proces pozbawienia władzy rodzicielskiej to skomplikowana i trudna procedura, która może być zarówno emocjonalnie, jak i prawnie obciążająca dla wszystkich zaangażowanych stron. Dlatego najlepiej jest powierzyć ją doświadczonym prawnikom. W Polsce zgodnie z art. 111 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego sąd może pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej tylko wtedy, gdy zachodzi rażące niedopełnienie obowiązków rodzicielskich lub gdy zachowanie rodzica jest sprzeczne z dobrem dziecka.

Po złożeniu wniosku sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, w ramach którego może przesłuchać strony, świadków, biegłych oraz zasięgnąć opinii kuratora sądowego, a także zlecić przeprowadzenie obserwacji środowiskowej. Nasza Kancelaria może zająć się kompleksowo sprawami związanymi z pozbawieniem praw rodzicielskich, rozwodem, alimentami czy podziałem majątku małżonków w Gdańsku. Służymy wsparciem na każdym etapie postępowania. Zapraszamy do kontaktu.