Adwokat w sprawach karnych Gdańsk

odciski palcówNasza Kancelaria zapewnia indywidualną pomoc prawną oskarżonym w sprawach karnych, a także reprezentuje w nich strony pokrzywdzone. Wsparcie doświadczonego adwokata w sprawach karnych pozwala uniknąć błędnych i przykrych w konsekwencjach decyzji, które rzutują na życie osób uwikłanych w te sprawy oraz ich rodzin.

Do jakich działań upoważnia nas status obrońcy oskarżonego?

Według Kodeksu karnego każda osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa oraz już postawiona w stan oskarżenia ma prawo do obrony. Oznacza to, że pełnomocnik wyznaczony do obrony oskarżonego przez niego samego lub z urzędu, może reprezentować go zarówno na etapie przygotowawczym, jak i na etapie postępowania sądowego. Nasza Kancelaria podejmuje się obrony osób oskarżonych o przestępstwo na każdym z powyższych etapów sprawy.

W toku postępowania przygotowawczego, jako pełnomocnicy mamy prawo:

  • zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz przeprowadzać analizy materiałów dowodowych,
  • brać udział w przesłuchaniach (zarówno jako obrońcy podejrzanego, jak i pełnomocnicy świadka),
  • brać udział w oględzinach miejsca przestępstwa i przeszukaniach,
  • brać udział w eksperymentach procesowych,
  • uczestniczyć przy okazaniach i konfrontacjach,
  • prowadzić negocjacje w sprawie wymiaru kary, celem skazania bez rozprawy i wymierzenia uzgodnionej z prokuratorem kary.

Podczas postępowania sądowego nasza reprezentacja skupia się na:

  • obronie oskarżonego według przyjętej linii obrony, co wiąże się z udziałem w posiedzeniach sądowych,
  • uczestniczeniu w przesłuchaniach świadków i biegłych,
  • składaniu zażaleń, apelacji, kasacji.

Reprezentacja pokrzywdzonych

Prawo karne również osobom pokrzywdzonym stwarza szereg możliwości, dzięki którym mają one wpływ na bieg i wynik sprawy. Pokrzywdzony może przede wszystkim występować w procesie jako oskarżyciel posiłkowy, a wówczas uzyskuje uprawnienia strony procesu, takie jak oskarżony. Pokrzywdzony jako strona w procesie może także powołać pełnomocnika, który będzie reprezentować go i bronić jego spraw przed sądem, służąc swoją wiedzą z zakresu prawa karnego i doświadczeniem.

W swojej wieloletniej praktyce nasza Kancelaria prowadziła wiele spraw związanych z reprezentowaniem pokrzywdzonych w procesach karnych. Udzielamy w tych kwestiach porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe, takie jak subsydiarne i prywatne akty oskarżenia oraz środki odwoławcze, a także występujemy jako pełnomocnicy osób pokrzywdzonych przed organami ścigania i na salach sądowych.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Specyfika spraw karnych

Sprawy karne to jedne z najbardziej skomplikowanych obszarów prawa, które dotyczy osób fizycznych i prawnych. Zarówno dla pokrzywdzonych, jak i oskarżonych zazwyczaj są one niezwykle stresujące. Doświadczony i zaangażowany prawnik będzie w stanie doradzić swojemu Klientowi w zakresie możliwych konsekwencji prawnych wynikających z danego przestępstwa oraz zaproponować najlepszą strategię działania. Ponadto taki specjalista ma niezbędne umiejętności do analizowania dowodów oraz do prowadzenia negocjacji z prokuraturą czy innymi organami ścigania w celu wypracowania korzystnego rozwiązania dla Klienta.

Sprawy o przestępstwa ścigane z urzędu nierzadko powiązane są z innego rodzaju sprawami, dlatego oprócz spraw karnych zajmujemy się m.in. sprawami o odszkodowanie, sprawami o alimenty w Gdańsku. Dzięki temu możemy przyjrzeć się Państwa sytuacji całościowo i poprowadzić wszystkie procesy z nią związane.