Podział majątku małżonków w Gdańsku

puzzlePodział majątku małżonków to sytuacja, która może mieć miejsce w przypadku rozwodu lub separacji. Jeśli małżonków obowiązywała do tej pory wspólnota majątkowa wyjściem jest ustanowienie rozdzielności majątkowej, a następnie przeprowadzenie podziału majątku. W przypadku woli polubownego załatwienia sprawy obie czynności można załatwić podczas jednej wizyty u notariusza.

Wersja alternatywna dotyczy ustanowienia rozdzielności i podziału majątku małżonków sądownie. Z wnioskiem występuje wówczas jedna ze stron, zgoda drugiej strony nie jest wymagana i trudno ją uzyskać w przypadku sporu np. co do sposobu i zakresu podziału.

W jakich sytuacjach ustaje wspólność majątkowa małżonków?

W przypadku ustania wspólności majątkowej, obydwie strony małżeństwa pozostają ze swymi majątkami osobistymi, do których zalicza się ich dotychczasowe mienie nabyte przez zawarciem związku małżeńskiego oraz zasadniczo połowę udziałów w majątku wspólnym.
Warto zwrócić uwagę na sytuacje, w jakich wspólność majątkowa małżeńska ustaje. Następuje to w kilku przypadkach, a mianowicie:

  • sądowego orzeczenia separacji małżonków,
  • sądowego orzeczenia rozwodu małżonków,
  • ustanowienia rozdzielności majątkowej w małżeństwie (na podstawie umowy majątkowej lub na podstawie orzeczenia sądowego),
  • ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

Nasza gdańska Kancelaria zajmuje się zagadnieniem podziału majątku małżonków. Zapraszamy do kontaktu zainteresowanych poradą prawną w tym zakresie.

W jakich sytuacjach warto zdecydować się na rozdzielność majątkową?

Rozdzielność majątkowa to rozwiązanie, które może okazać się korzystne dla małżeństw w różnych sytuacjach życiowych. Pierwsza sytuacja, w której warto rozważyć wprowadzenie rozdzielności majątkowej, dotyczy małżeństw, w których jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą. W przypadku wspólności majątkowej istnieje ryzyko, że zobowiązania związane z prowadzeniem firmy będą obciążać również drugiego małżonka. Rozdzielność majątkowa pozwala na uniknięcie takiej sytuacji, gdyż każde z małżonków odpowiada za swoje finanse. Kolejnym powodem do wprowadzenia rozdzielności majątkowej może być chęć ochrony majątku nabytego przed ślubem lub spodziewanego dziedziczenia. Innym powodem może być chęć uniknięcia konieczności uzyskiwania zgody drugiego małżonka na pewne czynności prawne, takie jak zaciąganie kredytów czy sprzedaż nieruchomości.

Podział majątku w rozwodzie jest często źródłem konfliktów i długotrwałych sporów między małżonkami, często toczących się przez wiele lat w sądzie. Koszty sądowe podziału majątku mogą być znaczne, zwłaszcza jeśli sprawa ciągnie się przez dłuższy czas. Jeśli dojdzie do rozwodu, istotne jest wsparcie profesjonalisty, takiego jak radca prawny lub adwokat specjalizujący się w podziale majątku. Wcześniejsze ustanowienie rozdzielności majątkowej z kolei bardzo ułatwia proces rozwodowy. Jeśli szukają Państwo specjalistów od podziału majątku małżonków w Gdańsku, potrzebują pomocy w przygotowaniu umowy rozdzielności majątkowej lub pomocy przy sprzedaży nieruchomości w Gdańsku, zapraszamy do kontaktu. Kompleksowo zajmiemy się sprawami związanymi z Państwa majątkiem, nawet jeśli sytuacja jest skomplikowana i nietypowa.