Eksmisja z lokalu – Gdańsk

wizualizacja wyrzucania kogoś z domuEksmisja z lokalu to sytuacja, w której lokatorzy na podstawie nakazu sądowego są zmuszeni do opuszczenia go wraz z usunięciem swoich rzeczy i wydaniem lokalu osobom uprawnionym. Zdarzenie to może mieć różne przyczyny i stanowi ważny temat dla obydwu stron: osób opuszczających nieruchomość oraz tych, które ją przejmują. Zwykle sytuacja dotyczy najemcy lokalu oraz wynajmującego, ale zdarzają się również eksmisje wśród współlokatorów będących członkami rodziny. Przykładem może być w tej sytuacji były małżonek.

Dlaczego w kwestii organizacji eksmisji z lokalu warto skonsultować się z prawnikiem?

Zasięgnięcie porad prawnych oraz rozpoczęcie odpowiednich procedur jest niezwykle istotne z punktu widzenia strony dążącej do przeprowadzenia eksmisji. Pomimo faktu pozostawania właścicielem lokalu, w świetle prawa nie można pozbyć się jego lokatora przy użyciu przymusu. Dotyczy to również sytuacji, w której wypowiedziano mu umowę najmu, bądź zakończył się termin jej obowiązywania. Wówczas jedynym rozwiązaniem w razie sporu z lokatorem nadal zajmującym nieruchomość jest zainicjowanie przeprowadzenia postępowania eksmisyjnego.

Nasza Kancelaria udziela bezpośrednich konsultacji w Gdańsku, ale także porad prawnych online przez internet bądź przez telefon. Jeśli interesuje Państwa zagadnienie eksmisji z lokalu, zapraszamy do kontaktu z nami. Udzielimy fachowej porady prawnej bez względu na to czy są Państwo po stronie pragnącej dokonać eksmisji, czy też zagrożonej eksmisją.

Eksmisja z lokalu – Gdańsk. Zasady eksmisji

Jeśli szukają Państwo specjalisty od eksmisji z lokalu w Gdańsku, zapraszamy. Zasady eksmisji są w Polsce dość skomplikowane, dlatego przed rozpoczęciem procedury warto poradzić się doświadczonego prawnika. Możliwość przeprowadzenia eksmisji zależy m.in. od rodzaju podpisanej umowy z najemcą oraz rodzaju lokalu. Eksmisja z lokalu komunalnego może mieć miejsce, gdy najemca nie płaci czynszu, nie dba o stan techniczny mieszkania lub narusza porządek domowy. Podobne są powody eksmisji z lokalu socjalnego. Do eksmisji z lokalu prywatnego dochodzi najczęściej, gdy najemca nie wywiązuje się z umowy najmu.

Bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego a eksmisja

Bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego polega na zamieszkaniu w mieszkaniu bez zawartej umowy najmu lub po jej wygaśnięciu. W takiej sytuacji właściciel lokalu może wystąpić do sądu z wnioskiem o eksmisję, który zostanie uwzględniony, jeśli sąd uzna, że korzystanie z lokalu jest rzeczywiście bezpodstawne. W naszej Kancelarii zajmujemy się skomplikowanymi sprawami związanymi m. in. z eksmisją, sprawami karnymi i rozwodami w Gdańsku. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie postępowania. Zapraszamy do kontaktu.