Eksmisja z lokalu

Eksmisja z lokalu to sytuacja, w której lokatorzy na podstawie nakazu sądowego są zmuszeni do opuszczenia go wraz z usunięciem swoich rzeczy i wydaniem lokalu osobom uprawnionym. Zdarzenie to może mieć różne przyczyny i stanowi ważny temat dla obydwu stron: osób opuszczających nieruchomość oraz tych, które ją przejmują. Zwykle sytuacja dotyczy najemcy lokalu oraz wynajmującego, ale zdarzają się również eksmisje wśród współlokatorów będących członkami rodziny. Przykładem może być w tej sytuacji były małżonek.

Dlaczego w kwestii organizacji eksmisji z lokalu warto skonsultować się z prawnikiem?

Zasięgnięcie porad prawnych oraz rozpoczęcie odpowiednich procedur jest niezwykle istotne z punktu widzenia strony dążącej do przeprowadzenia eksmisji. Pomimo faktu pozostawania właścicielem lokalu, w świetle prawa nie można pozbyć się jego lokatora przy użyciu przymusu. Dotyczy to również sytuacji, w której wypowiedziano mu umowę najmu, bądź zakończył się termin jej obowiązywania. Wówczas jedynym rozwiązaniem w razie sporu z lokatorem nadal zajmującym nieruchomość jest zainicjowanie przeprowadzenia postępowania eksmisyjnego.

Nasza Kancelaria udziela bezpośrednich porad prawnych w Gdańsku, ale także online przez internet bądź przez telefon. Jeśli interesuje Państwa zagadnienie eksmisji z lokalu, zapraszamy do kontaktu z nami. Udzielimy fachowej porady prawnej bez względu na to czy są Państwo po stronie pragnącej dokonać eksmisji, czy też zagrożonej eksmisją.