Obsługa prawna firm w Gdańsku

W ramach naszych specjalizacji świadczymy usługi doradcze i prowadzimy sprawy klientów biznesowych, w formie doraźnej lub stałej obsługi prawnej firm w Gdańsku i okolicach. Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

 • prawa kontraktów,
 • prawa korporacyjnego i handlowego,
 • prawa nowych technologii i prawa autorskiego,
 • prawa pracy,
 • ochrony danych osobowych (RODO),
 • postępowań sądowych i windykacji należności.

Prawo kontraktów

Nasza Kancelaria pomaga w przygotowywaniu zindywidualizowanych umów, wzorców oraz regulaminów, np. sprzedaży, dostawy, najmu i dzierżawy, współpracy, dzieła, zlecenia etc. Analizujemy ryzyka związane z zawarciem danej umowy, negocjujemy jej treść. Obsługa naszych ekspertów w zakresie prawa kontraktów obejmuje:

 • projekty umów handlowych i cywilnoprawnych, porozumień, listów intencyjnych i innych,
 • analiza ryzyk związanych z zawarciem danej umowy (klauzule, zabezpieczenia),
 • negocjacje treści umowy,
 • opinie i analizy prawne.

Prawo korporacyjne i handlowe

Zapewniamy aktywny udział Kancelarii w każdej sferze prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej. Wspieramy przedsiębiorców na etapie zakładania działalności, jak również w bieżącym funkcjonowaniu ich firm. Nasze usługi z zakresu prawa korporacyjnego i handlowego obejmują:

 • sporządzanie projektów umów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • projekty warunków handlowych i regulaminów działania serwisów internetowych, portali, sklepów,
 • przygotowanie projektów dokumentów korporacyjnych (uchwały, protokoły, statuty, regulaminy),
 • zakładanie, rejestracja i przekształcanie spółek,
 • przeprowadzenie likwidacji spółek prawa handlowego,
 • reprezentacja spółek w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
 • reprezentacja w sądzie i przed organami administracji publicznej (pozwy, wnioski, apelacje, inne pisma procesowe).

Prawo nowych technologii i prawo autorskie

Gwarantujemy doradztwo w zakresie prawa nowych technologii i prawa autorskiego, w tym w zakresie projektów IT i e-commerce. Obszary naszego działania to:

 • projekty, analizy i negocjacje umów dotyczących własności intelektualnej, w szczególności oprogramowania komputerowego: umowy licencyjne, sprzedaży majątkowych praw autorskich, o wykonanie oprogramowania wraz z przeniesieniem praw autorskich lub udzieleniem licencji, udostępnienia oprogramowania w modelu usługi (ASP/SAS), umowy maintenance lub SLA;
 • inne umowy dotyczące praw autorskich lub pokrewnych: umowy z artystami wykonawcami, umowy barterowe lub sponsoringowe,
 • ochrona własności intelektualnej i przemysłowej oraz praw autorskich twórców, producentów oraz pracowników.

Prawo pracy

Zapewniamy naszym klientom pełną obsługę z zakresu prawa pracy, doradzamy w procesie zawierania i rozwiązywania umów z pracownikami, projektujemy akty prawa wewnętrznego, projektujemy także umowy typowe dla tego stosunku, w tym kontrakty menedżerskie.

 • przygotowujemy umowy o pracę, o zakazie poufności, o zakazie konkurencji,
 • przygotowujemy regulaminy pracy i wynagrodzeń,
 • przygotowujemy i opiniujemy oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy,
 • doradzamy przy zwolnieniach grupowych,
 • reprezentujemy klientów w pracowniczych sporach sądowych, w tym o mobbing i dyskryminację.

Projekty dokumentów RODO (ochrona danych osobowych)

Z przetwarzaniem danych osobowych ma do czynienia każda firma, niezależnie od tego, jaką działalność prowadzi. Przedsiębiorcy są zobligowani do działania zgodnego z RODO i przestrzegania praw osób, których dane posiadają i wykorzystują np. w celu rozliczeń wewnątrzfirmowych. Nasza Kancelaria z Gdańska pomaga klientom biznesowym dostosować się do wymogów RODO poprzez dostarczanie zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych:

 • klauzul informacyjnych (dla klientów, pracowników, współpracowników, osób rekrutowanych),
 • upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 • umów o powierzenie do przetwarzania danych osobowych,
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych (kandydata do pracy, pracownika, klienta),
 • wzorów zgłoszeń incydentów naruszenia danych,
 • rejestrów: czynności przetwarzania danych, naruszeń ochrony danych osobowych i upoważnień do przetwarzania danych.

Reprezentowanie firm w sądzie i windykacja należności

Jako Kancelaria zajmujemy się przede wszystkim reprezentowaniem firm przed wszystkimi sądami, organami administracji publicznej oraz podczas postępowania egzekucyjnego w każdej ww. sprawie nam zleconej. Na etapie przedsądowym działamy w kierunku polubownego rozstrzygnięcia sporu, prowadzimy negocjacje, projektujemy ugody i porozumienia. Do naszych czynności należą:

 • sporządzanie i wysyłanie wezwań do zapłaty,
 • dochodzenie należności na etapie przedsądowym – negocjacje, ugody i porozumienia,
 • dochodzenie należności na etapie sądowym,
 • prowadzenie postępowań w zakresie zabezpieczenia majątku dłużnika,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Dlaczego warto powierzyć obsługę prawną firm profesjonalnej kancelarii?

Prowadzenie własnej firmy jest wyzwaniem, które wymaga od przedsiębiorców nieustannego zdobywania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Jednym z kluczowych aspektów, który może zaważyć na powodzeniu biznesu, jest opieka nad przedsiębiorstwem od strony prawnej. Właśnie dlatego warto powierzyć tę kwestię doświadczonym prawnikom, którzy pomogą uniknąć błędów i pułapek prawnych. Najlepszym rozwiązaniem jest kompleksowa obsługa prawna firm i spółek, która pozwala na ogromną oszczędność czasu i pieniędzy. Współpraca z kancelarią prawniczą umożliwia przedsiębiorcom skoncentrować się na swojej działalności. Ponadto korzystając z usług profesjonalistów, można uniknąć błędów wynikających z niewłaściwej interpretacji przepisów prawnych czy nieznajomości obowiązujących procedur. Inwestycja w obsługę prawną może się zwrócić w postaci oszczędności finansowych.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że profesjonalna obsługa prawna przedsiębiorstw to nie tylko reprezentowanie firmy w sądzie czy sporządzanie umów dla pracowników czy kontrahentów. To także doradztwo dla firm, czyli wsparcie w rozmaitych aspektach prowadzenia biznesu, począwszy od pomysłu na biznes czy inwestycje, poprzez ich realizację, zmiany oraz skutki. Jeśli więc szukają Państwo specjalistów od prawa korporacyjnego, prawa pracy, sporządzania umów z partnerami, negocjacji czy wdrożenia RODO w Gdańsku, zapraszamy do kontaktu. Obsługa prawna przedsiębiorców przez naszą Kancelarię gwarantuje dostęp do aktualnej wiedzy na temat zmieniających się przepisów prawnych. Współpraca z prawnikami pozwala na bieżąco dostosowywać swoją działalność do obowiązujących regulacji. Nasza Kancelaria szkoli się na bieżąco, żeby zapewnić Państwa firmie najbardziej aktualne know-how.