Projekty dokumentów RODO

pieczątkaOd 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach UE, w tym także i w Polsce zaczęło obowiązywać RODO – przygotowane przez Parlament Europejski i Radę UE Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Nowe przepisy oznaczały zmiany dla przedsiębiorstw, ponieważ zobowiązywały do uporządkowania informacji o danych osobowych (np. pracowników lub klientów firmy) oraz do zabezpieczenia ich przed ryzykiem utraty. Za niedostosowanie się do nowych przepisów RODO lub ich złamanie przedsiębiorcom groziły i nadal grożą surowe kary finansowe. Z innej perspektywy wprowadzenie RODO oznaczało również konieczność opracowania wielu nowych dokumentów, którymi obecnie musi dysponować administrator danych.

Nasza Kancelaria wspiera klientów biznesowych w kwestii ochrony danych osobowych, oferując przygotowanie indywidualnych projektów dokumentów RODO. Opracowujemy treści dokumentów wymaganych oraz zalecanych według przepisów zawartych w ww. Rozporządzeniu.

Dokumenty RODO dla klientów biznesowych

Aby móc przygotować zgodne z rozporządzeniem dokumenty RODO, należy po pierwsze wiedzieć, które z nich są firmie niezbędne, po drugie – umieć tą wiedzę zastosować w praktyce. Z racji na zawiłość przepisów RODO, bardzo pomocna jest tu wiedza ekspercka. W naszej Kancelarii przygotowujemy projekty dokumentów RODO w oparciu o ścisłą znajomość Rozporządzenia.

 1. Polityka Prywatności/Bezpieczeństwa danych (szczegółowy kilkunastostronicowy dokument o szerokim zakresie, uwzględniający m.in. zagadnienia takie jak zasady przetwarzania, obowiązki administratora, upoważnionych, zarządzanie ochroną danych, system i zabezpieczenia ochrony danych, środki ochrony etc. – do wdrożenia i posiadania w firmie)
 2. Klauzule informacyjne (dla zatrudnionych lub działaczy/Państwa zleceniobiorców/podwykonawców w firmie, osób rekrutowanych do pracy, klientów/kontrahentów zewnętrznych)
 3. Zgody na przetwarzanie danych (rekrutacja i zatrudnienie)
 4. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (dla obsługi w firmie)
 5. Umowy o powierzenie do przetwarzania danych osobowych (dla zewnętrznych podmiotów typu księgowość, hosting, informatyk etc. którzy mają dostęp do przetwarzanych przez Państwo danych)
 6. Rejestry/wzory:
  - rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych
  - rejestr naruszeń ochrony danych osobowych
  - rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 7. Wzory ewidencji w firmie: np. ewidencja podmiotów którym powierzono przetwarzanie danych
 8. Wykaz pomieszczeń i stanowisk (dostęp do danych)
 9. Protokół kontroli
 10. Zgłoszenie incydentu naruszenia ochrony danych

Projekty dokumentów RODO zawsze przygotowywane są przez nas z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb klienta biznesowego oraz dostosowane do jego biznesu.

W razie potrzeby uzupełniane są o inne ustalone dokumenty z tym biznesem powiązane, np. Regulaminy, Warunki Handlowe, Newslettery lub umowy usługowe.