Blog

rodzina

Zaspokojenie potrzeb rodziny

Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Taki obowiązek wynika wprost z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Czytaj więcej

orzekanie winy przy rozwodzie

Czy warto orzekać winę przy rozwodzie?

Rozwód to zwykle trudny i emocjonujący etap w naszym życiu. Zanim podejmiemy decyzję o rozwodzie często długo rozważamy czy w ogóle się rozstać, a jeżeli tak to na jakich zasadach. Możliwe są dwa warianty: bez sporu i szybko, ale często za cenę kompromisu pomiędzy stronami lub podejmując walkę procesową generującą dłuższy czas, ale z szansą uzyskania dla siebie i/lub dzieci oczekiwanych korzyści w postaci np. alimentów. Na to pytanie każdy z nas musi odpowiedzieć sobie indywidualnie.

Czytaj więcej

prawo do spadku

Czy można pozbawić spadkobiercę prawa do spadku?

Dziedziczenie spadku może nastąpić w drodze ustawy lub na podstawie testamentu. W sytuacji, gdy spadkodawca sporządzi testament, może powołać do spadku dowolną osobę np. swoją konkubinę. W ten sposób spadkodawca może pozbawić schedy najbliższych członków swojej rodziny, choć nie w zupełności. Są bowiem sposoby, żeby odsunąć od spadku potencjalnego spadkobiercę. Możliwe jest również, by faktyczny spadkobierca uniknął zapłaty na rzecz spadkobiercy, który zostanie pominięty.

Czytaj więcej

upadłość konsumenta

Jak pozbyć się długów na nowych zasadach?

Kredyt może stać się poważnym obciążeniem dla domowego budżetu. Jeśli zaciągniętych zobowiązań finansowych mamy kilka, tym bardziej możemy być narażeni na komplikacje w trakcie spłacania kolejnych rat. Jeżeli dodatkowo pojawiają się problemy z płynnością finansową, np. w wyniku utraty pracy, jarzmo długów ciąży coraz bardziej. Co zrobić, aby pozbyć się długów, kiedy nie mamy możliwości ich spłacenia?

Czytaj więcej

ojciec pije

W jakich sytuacjach można pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej, a w jakich tę władzę ograniczyć?

Władza rodzicielska to prawa i obowiązki, jakie mają rodzice wobec dzieci. Z zasady przysługuje ona obojgu rodzicom do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Zdarzają się jednak sytuacje, w których uzasadnione jest ograniczenie, a nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej. Są to kwestie regulowane przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Czytaj więcej