Upadłość konsumencka - Gdańsk

W terminologii prawnej istnieje procedura nazwana upadłością konsumencką . Jest ona ratunkiem dla osób, które mają poważne problemy finansowe i wpadły w tzw. spiralę długów. Istotą upadłości konsumenckiej jest oddłużenie i wyjście ze stanu niewypłacalności wobec wierzycieli. Ogłoszenie upadłości jest więc szansą na nowy start konsumenta przytłoczonego długami.

Procedury ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej odbywa się na podstawie złożonego do sądu wniosku. Po rozpatrzeniu sąd orzeka o niewypłacalności osoby fizycznej i może zadecydować o umorzeniu długów w całości lub w części. Jeżeli sąd orzeknie częściową upadłość konsumencką, określi również plan spłaty długów, opcjonalnie nakaże sprzedać należące do dłużnika mienie.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Wnioskując do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, należy zdawać sobie sprawę ze wszystkich możliwych konsekwencji tej decyzji. Najwięcej do stracenia mają osoby, które dysponują majątkiem, ponieważ po ogłoszeniu upadłości następuje jego utrata. Od wydania wyroku tzw. masa upadłościowa, w skład której wchodzą nieruchomości i ruchomości, przechodzi w zarząd syndyka. Poza likwidacją majątku inne konsekwencje to upublicznienie sytuacji finansowej dłużnika oraz niemożliwość skorzystania przez niego z kredytów bankowych w okresie spłaty zobowiązań.

Należy też wiedzieć, że poprzez ogłoszenie bankructwa nie można pozbyć się wszystkich zobowiązań finansowych. Likwidacji nie ulegają:

  • alimenty,
  • grzywny, renty i zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę,
  • długi, których konsument nie ujawnił przed sądem.

Pomoc prawna w sprawach o upadłość konsumencką

Sprawy związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej bywają skomplikowane i mogą trwać latami. Nasza Kancelaria pomaga klientom w tych sprawach poprzez:

  • indywidualne analizy sytuacji ekonomicznych i prawnych osób zadłużonych,
  • przygotowanie i kompletowanie dokumentów sprawy,
  • opracowywanie planów wyjścia ze spirali długów,
  • przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ,
  • reprezentację przed wierzycielami i sądem.