Reprezentacja firm w sądzie

Służymy rzeczową i profesjonalną pomocą z zakresu reprezentowania firm w sądzie. Na tym polu dysponujemy nie tylko szerokimi kwalifikacjami, ale też bogatym doświadczeniem oraz doskonałą znajomością materii. Reprezentujemy firmy każdej wielkości i niemal wszystkich branż. Pozostajemy do dyspozycji przedsiębiorców prowadzących mniejsze, w tym rodzinne biznesy, jak i dużych przedsiębiorstw, również o międzynarodowym zakresie działalności. Świadczymy usługi w formie doraźnej opieki i pomocy prawnej, ale służymy też stałym wsparciem. Wśród działań, które podejmujemy na rzecz naszych Klientów, warto wymienić:

  • porady związane z prawem kontraktów,
  • zagadnienia związane z prawami autorskimi,
  • sprawy dotyczące nowych technologii,
  • zagadnienia z zakresu prawa pracy,
  • kwestie związane z ochroną danych osobowych (RODO),
  • postępowania sądowe,
  • sprawy dotyczące windykacji należności.

W ramach spraw związanych z prawem kontraktów przygotowujemy wzory umów i regulaminów, oceniamy ryzyko zawarcia kontraktu oraz negocjujemy ich warunki. Sporządzamy też opinie oraz wnikliwe analizy prawne umów zawieranych między przedsiębiorstwami.

Na polu prawa autorskiego oraz nowoczesnych technologii pomagamy chronić własność intelektualną. Tworzymy też wzory umów licencyjnych oraz innych rozwiązań umożliwiających opłacalne i legalne korzystanie z dorobku intelektualnego.

W zakresie prawa pracy doradzamy przy zawieraniu umów z pracownikami, dostarczamy rozwiązania z zakresu wewnętrznych aktów prawnych, jak również pomagamy, gdy zajdzie potrzeba przeprowadzenia zwolnień grupowych

We wszystkich wspomnianych wyżej kwestiach, a także innych sprawach dotyczących praktyki prawnej w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, zajmujemy się również reprezentacją firm w sądzie. Pozostajemy do dyspozycji Klientów z Gdańska, ale też innych miast i miejscowości Pomorza.