Przekształcenia spółek

uścisk dłoniZapewniając obsługę prawną klientom biznesowym, nasza Kancelaria zajmuje się m.in. przekształcaniem spółek. Przekształcenie jest dopuszczonym przez polskie prawo procesem transformacji, dzięki któremu można zmienić formę organizacyjną podmiotu, wybierając dla niego optymalne rozwiązanie. Poza przekształceniem można również połączyć kilka odrębnych spółek w jedną lub podzielić spółkę pomiędzy jej wspólników, w czym również wspieramy firmy naszym doświadczeniem i wiedzą. Oferujemy obsługę prawną w zakresie łączenia, podziału oraz przekształcania podmiotów takich jak:

 • spółki jawne,
 • spółki partnerskie,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki komandytowe,
 • spółki akcyjne,
 • spółki komandytowo-akcyjne.

Rola doradztwa w zakresie przekształcania spółek

Każdego roku nasza Kancelaria uczestniczy jako podmiot doradczy w wielu procesach przekształcenia spółek, pomagając przeprowadzić je w bezpieczny i niekłopotliwy dla klientów sposób. Nasza pomoc polega na analizie kwestii prawnych, księgowych i podatkowych związanych ze zmianą formy prawnej oraz oszacowaniu ewentualnego ryzyka, które niesie za sobą transformacja konkretnego podmiotu. Swoim klientom zapewniamy:

 • przeprowadzenie oceny bieżącej kondycji spółki,
 • pomoc w wyznaczeniu celów, które spółka może osiągnąć poprzez transformację,
 • pomoc w wyborze odpowiedniej dla danego podmiotu nowej formy prawnej,
 • opracowanie harmonogramu, według którego przeprowadzony zostanie proces przekształcenia spółki,
 • pomoc w zgromadzeniu i przygotowaniu dokumentów potrzebnych do przekształcenia spółki,
 • koordynację nad wszystkimi działaniami niezbędnymi do realizacji obranego scenariusza transformacji,
 • wsparcie w kontaktach z urzędami i innymi podmiotami w celu reorganizacji spółki.