Projekty umów handlowych

Rola, jaką w obrocie gospodarczym odgrywają umowy handlowe, wymusza na podmiotach zawierających takie umowy dobrą znajomość prawa, z uwagi na konsekwencje wynikające z podjętych decyzji biznesowych.

Jeżeli nie są Państwo pewni swojej wiedzy w tym zakresie, warto zdać się na wiedzę i doświadczenie ekspertów. Nasza Kancelaria oferuje klientom biznesowym pomoc w sporządzaniu projektów umów handlowych. Przygotowywane przez nas dla klientów umowy są precyzyjne, jednoznaczne, zgodne z poczynionymi przez strony ustaleniami, a przede wszystkim dopracowane pod kątem prawnym.

Wykaz sporządzanych projektów umów

Dokumenty sporządzane przez naszą Kancelarię na rzecz klientów to m.in.:

 • umowy ramowe,
 • umowy współpracy, partnerskie,
 • umowy agencyjne, pośrednictwa,
 • umowy o dzieło, zlecenia, świadczenia usług,
 • umowy o zachowaniu poufności,
 • umowy o zakazie konkurencji,
 • umowy prawno-autorskie (licencje, przeniesienie praw)
 • umowy wdrożenia, serwisu, maintenance,
 • umowy dzierżawy, użyczenia, najmu,
 • umowy sprzedaży (ruchomości, nieruchomości, udziałów, przedsiębiorstwa),
 • umowy dostawy.

Ponadto zajmujemy się weryfikacją treści już przygotowanych projektów umów, co ma na celu m.in. określenie ewentualnego ryzyka związanego z ich zawarciem. Takie działanie zapobiega problemom, które mogą wyniknąć przez to, że zawarta umowa niedostatecznie chroni interesy i prawa naszych klientów.

Negocjowanie warunków umów handlowych

Obsługa prawna, jaką zapewnia nasza Kancelaria, obejmuje ponadto negocjowanie warunków umów handlowych. Pozwala to m.in. uniknąć nieporozumień między kontrahentami i osiągnąć zadowalające obie strony porozumienie zwieńczone podpisaniem kontraktu. Jeżeli w trakcie negocjacji ustalonych zostaje wiele zmian w stosunku do pierwszej formy umowy, Kancelaria przygotowuje jej projekt na nowo, tak, żeby treść umowy była dla klienta czytelna i zrozumiała.