Projekty dokumentów RODO

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach UE, w tym także i w Polsce zaczęło obowiązywać RODO – przygotowane przez Parlament Europejski i Radę UE Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Nowe przepisy oznaczały zmiany dla przedsiębiorstw, ponieważ zobowiązywały do uporządkowania informacji o danych osobowych (np. pracowników lub klientów firmy) oraz do zabezpieczenia ich przed ryzykiem utraty. Za niedostosowanie się do nowych przepisów RODO lub ich złamanie przedsiębiorcom groziły i nadal grożą surowe kary finansowe. Z innej perspektywy wprowadzenie RODO oznaczało również konieczność opracowania wielu nowych dokumentów, którymi obecnie musi dysponować administrator danych.

Nasza Kancelaria wspiera klientów biznesowych w kwestii ochrony danych osobowych, oferując przygotowanie indywidualnych projektów dokumentów RODO. Opracowujemy treści dokumentów wymaganych oraz zalecanych według przepisów zawartych w ww. Rozporządzeniu.

Dokumenty RODO dla klientów biznesowych

Aby móc przygotować zgodne z rozporządzeniem dokumenty RODO, należy po pierwsze wiedzieć, które z nich są firmie niezbędne, po drugie – umieć tą wiedzę zastosować w praktyce. Z racji na zawiłość przepisów RODO, bardzo pomocna jest tu wiedza ekspercka. W naszej Kancelarii przygotowujemy projekty dokumentów RODO w oparciu o ścisłą znajomość Rozporządzenia. Są to m.in.:

  • dokument o zasadach retencji danych,
  • Polityka Prywatności/Polityka Bezpieczeństwa danych podmiotu, który danymi administruje,
  • zgody i upoważnienia do przetwarzania danych,
  • umowy o powierzenie do przetwarzania danych osobowych,
  • klauzule informacyjne dla klientów, pracowników, współpracowników czy osób rekrutowanych do pracy,
  • rejestry np. czynności przetwarzania danych i kategorii tych czynności, naruszeń danych osobowych.

Projekty dokumentów RODO zawsze przygotowywane są przez nas z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb klienta biznesowego, dostosowane do jego biznesu, w razie potrzeby uzupełniane są o inne ustalone dokumenty z tym biznesem powiązane, np. Regulaminy, Warunki Handlowe, Newslettery.