Cennik usług 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem usług.
Stosujemy następujące metody rozliczenia świadczonych usług radcowskich:

  • rozliczenie godzinowe: wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin,
  • rozliczenie ryczałtowe: ustalona z klientem stała wysokość wynagrodzenia miesięcznego (lub kwartalnego) w ramach określonej liczby godzin,
  • rozliczenie mieszane: ustalona z klientem stała wysokość wynagrodzenia miesięcznego (lub kwartalnego) w ramach określonej liczby godzin, po przekroczeniu której stosuje się rozliczenie godzinowe,
  • rozliczenie jednorazowe: ustalona z klientem wysokość wynagrodzenia za świadczoną usługę.

 

W przypadku zastosowania rozliczenia godzinowego lub mieszanego klient, na życzenie, otrzymuje specyfikację wykonanych czynności. Wszelkie opłaty sądowe i skarbowe oraz dodatkowe koszty związane z prowadzoną sprawą (opinie biegłych, ekspertyzy, dojazdy, itp.) ponosi klient.