Czy radca prawny i adwokat świadczą te same usługi prawne?

Choć obie te profesje mają wiele wspólnego, istnieją pewne różnice, które warto znać, aby dokonać świadomego wyboru. W artykule przybliżymy zarówno podobieństwa, jak i różnice między zawodem adwokata i radcy prawnego oraz jakie usługi prawne świadczą.

Zarówno adwokaci, jak i radcy prawni są zawodami prawniczymi, które wymagają ukończenia studiów prawniczych oraz zdania egzaminu zawodowego. Ponadto zarówno adwokaci, jak i radcy prawni są zobowiązani do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz podlegają odpowiednim organom samorządu zawodowego – adwokaci należą do izb adwokackich, zaś radcy prawni do izb radców prawnych.

Różnice między adwokatem a radcą prawnym

Mimo wielu podobieństw istnieją także różnice między tymi zawodami. Przede wszystkim dotyczą one formy wykonywania zawodu. Adwokaci mogą prowadzić własne kancelarie adwokackie lub wspólnie z innymi adwokatami tworzyć spółki partnerskie. Radcy prawni natomiast mają większą swobodę w zakresie formy wykonywania zawodu – mogą prowadzić własne kancelarie radcowskie, tworzyć spółki partnerskie, a także mogą być zatrudniani na etacie w przedsiębiorstwach jako prawnicy wewnętrzni. Jeśli szukasz radcy prawnego z Gdańska lub okolic, zapraszamy do kontaktu. 

Zakres świadczonych usług prawnych

Adwokaci i radcy prawni mają szeroki zakres kompetencji i mogą świadczyć wiele usług, takich jak doradztwo prawne, sporządzanie pism procesowych, reprezentowanie klientów przed sądami czy negocjacje umów. Istnieją jednak pewne różnice w zakresie świadczonych usług. Adwokaci są uprawnieni do występowania przed wszystkimi sądami i organami, niezależnie od rodzaju sprawy. Radcy prawni również mogą reprezentować klientów przed sądami, jednak ustawodawca nakłada na nich pewne ograniczenia w przypadku procesów karnych. Radcowie prawni zatrudnieni w firmie oskarżonego nie mogą reprezentować go w sprawach karnych i karnoskarbowych jako obrońcy.